Taneční skupiny

Přípravka 

Rozdělení přípravek

Přípravky jsou rozděleny podle věku účastníků na pidi( 4-6 let), mini (7,8 let), děti (8- 11 let) a junioři( 12 - 15let) + hlavní (od 15 let).

Rozsah výuky
Výuka bude probíhat buď 1krát nebo 2krát týdně vždy v odpoledních hodinách v prostorách United Rhythm Dancers, Zalužanská 1267, Mladá Boleslav 293 01.
Výuka je přizpůsobena věku dětí i jejich schopnostem.
Tréninky odpadají ve dnech, na něž připadají termíny školních prázdnin a státních svátků. Při vzniku nepředvídatelných okolností bránících konání tréninku, mají účastníci nárok na návštěvu tréninku v jiném termínu a v odpovídajícím rozsahu.
Organizační řád
Sraz účastníků je 15 minut před zahájením výuky. Organizátor nezodpovídá za děti před a po skončení výuky (je třeba děti předat lektorům a po skončení lekce děti vyzvednout před sálem). Vstup do tělocvičny je povolen pouze ve vhodné obuvi (nejlépe tenisky) a vhodném oblečení (pohodlné volné oblečení). Rodiče žáků nemají povolen vstup do vyučovacích hodin určených dětem. Výsledky všech žáků budete moci shlédnout na závěrečném vystoupení taneční skupiny na konci školního roku nebo při veřejných vystoupeních.
Platnost přihlášky
Vyplněná přihláška je závazná a znamená rezervaci místa v přípravce a jejím podpisem se účastník kurzu zavazuje k úhradě kurzovného v předepsané výši.
V případě obsazení přípravky si organizátor vyhrazuje právo zájemce odmítnout nebo po dohodě přemístit do jiné přípravky.
Storno podmínky
Účastníkovi přípravky nevzniká nárok na vrácení platby při překážkách vzniklých z jeho strany, které zabraňují řádné docházce. O vrácení platby je možno žádat pouze v případech závažného dlouhodobého (několikaměsíčního) onemocnění nebo v případě vážného úrazu účastníka, vždy však pouze na základě předložené lékařské zprávy.

Ochrana majetku účastníků přípravek
Účastníci přípravek by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné věci ani větší obnos peněz. Pokud tak však učiní, je nutné tyto věci vzít s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Nenechávejte cenné předměty v šatně! Ušetříte tak mnoho nepříjemností nejen nám, ale i sami sobě.
Ukončení účasti v přípravce
Účast v přípravce může být ukončena:

  1. Poruší-li účastník přípravky závažným způsobem smluvní podmínky nebo jestliže člen svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost a zdraví ostatních členů.
  2. Ze zdravotních důvodů.
  3. Požádá-li o to zákonný zástupce, a to ke konci pololetí daného školního roku.
  4. Neplatí-li zákonný zástupce za nezletilého člena včas a řádně kurzovné.


Způsob platby

V hotovosti
Přímo na vyučovací hodině.

Převodem na účet
Číslo účtu: 215032982/0300
Variabilní symbol: uvádějte, prosím jméno tanečníka/ce. 

Taneční skupina 
 

Děti
 

Pracovní název "TS Děti" vychází z toho, že jde o tanečníky v DVK (dětské věkové kategorii) ve věku od 8 do 11 let. Skupina je určena holkám a klukům, kteří už mají nějaké zkušenosti s tancem a něco umí.

Pokud jste začátečníci a chtěli byste rovnou do skupiny, také je to možné. Přijďte na konkurz a zkuste to.
pozn. pro kluky: Jestli si teď říkáte, že "Tohle je jen pro holky", tak se šeredně mýlíte. Není nad skvělé "hiphopery", tak to přijďte zkusit taky!

Jaké taneční styly se budou vyučovat?

Vyučovat se budou převážně styl Hip Hop, House Dance, Street dance, Dance hall,Afro dance.

Co je cílem této skupiny?

Taneční skupina je výběrovou skupinou, která má tréninky vícekrát týdně a tanci se věnuje intenzivněji, než jen na úrovni základních kurzů. Cílem je vytancovat skvělé tanečníky, s nimiž budou tvořena vystoupení, se kterými se bude skupina prezentovat na různých kulturních či komerčních akcích (plesech, eventech, atd.) a účastnit se tanečních soutěží (jak pohárových, tak mistrovství ČR). U těchto tanečníků je předpokládáno, že budou (až budou starší) dále pokračovat do juniorské skupiny, a poté do hlavní.

Junioři

Pracovní název "TS Junioři" vychází z toho, že jde o tanečníky v JVK (juniorské věkové kategorii) ve věku od 12-15 let. Skupina je tedy určena pokročilým tanečníkům a tanečnicím, které se tanci již věnují min. jeden rok. Pokud máte zájem s námi tancovat, přijďte na konkurz, jsme rádi za každého nadšeného tanečníka, který má dát co nám a my jemu.
pozn. pro kluky: Jestli si teď říkáte, že "Tohle je jen pro holky", tak se šeredně mýlíte. Není nad skvělé "hiphopery", tak to přijďte zkusit taky!

Jaké taneční styly se budou vyučovat?

Vyučovat se budou převážně styl Hip Hop,House Dance, Street dance, Dance hall, Afro dance.

Co je cílem této skupiny?

Taneční skupina je výběrovou skupinou, která má tréninky vícekrát týdně a tanci se věnuje intenzivněji, než jen na úrovni základních kurzů. Cílem je vytancovat skvělé tanečníky, s nimiž budou tvořena vystoupení, se kterými se bude skupina prezentovat na různých kulturních či komerčních akcích (plesech, eventech, atd.) a účastnit se tanečních soutěží (jak pohárových, tak mistrovství ČR). U těchto tanečníků je předpokládáno, že budou (až budou starší) dále pokračovat do hlavní skupiny.


Dospělí

Pracovní název "TS Hlavní" vychází z toho, že jde o tanečníky v HVK (hlavní věkové kategorii) ve věku od 15 (příp. 14) let.
Skupina je tedy určena holkám a klukům ve věku od 14 či 15 let.

pozn. pro kluky: Jestli si teď říkáte, že "Tohle je jen pro holky", tak se šeredně mýlíte. Není nad skvělé "hiphopery", tak to přijďte zkusit taky!

Jaké taneční styly se na hodinách vyučují?

"Hlavňáci" (jak se vám říká) se učí převážně styly Hip Hop,House dance, Dance hall,Afro dance,Experimental.

Co je cílem této skupiny?

Taneční skupina je výběrovou skupinou, která má tréninky třikrát týdně a jejímž cílem je vytancovat skvělé tanečníky na vysoké úrovni, kteří se poté budou moci podílet na různých komerčních projektech a účastnit se tanečních soutěží.
Samozřejmostí je rovněž tvorba skupinových vystoupení, se kterými se bude skupina prezentovat na různých kulturních či komerčních akcích (plesech, eventech, atd.) a účastnit se tanečních soutěží (jak pohárových, tak mistrovství ČR).

© 2021 United Rhythm Dancers. Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!